01

/

Izgrađeni konstruktivni i obostrano korisni odnosi sa glavnim dobavljačima.

02

/

Visoko profesionalni tim specijalista.

03

/

Dobro uspostavljen i transparentan sistem komunikacije sa dobavljačima i potrošačima.

04

/

Efikasan sistem internog upravljanja i donošenja poslovnih odluka.